Wachtlijst van Stekjesbrief

Zijn je favoriete stekjes, planten (Philodendron Pink Princess, Philodendron White Princess, Philodendron McColleys Final, etc), potten, potgrond of de plantvoedingen uitverkocht? Geen zorgen. We hebben een extra optie om u op onze wachtlijst toe te voegen voor elk item dat op onze pagina is uitverkocht.

Hoe werkt de wachtlijst?
We hebben een geautomatiseerd wachtlijstsysteem, dat u via een e-mail op de hoogte stelt zodra we het wachtlijst product weer op voorraad hebben.

Hoe kunt u zich inschrijven op de wachtlijst?
U kunt zich abonneren door uw email-id toe te voegen op de productpagina en het aantal dat u wilt ontvangen wanneer de voorraad weer online is.

Screenshot wachtlijst waitlist Stekjesbrief

Screenshot: wachtlijstformulier op een productpagina

Waarom is een wachtwoord voor sommige artikelen vereist?
Sommige van de meest exclusieve artikelen vereisen een wachtwoord, omdat deze artikelen een lange wachttijd hebben en honderden gretige plantliefhebbers op deze wachtlijst staan.

Wanneer er te veel mensen op de wachtlijst staan voor een product willen we al onze enthousiaste plantenliefhebbers gelijke kansen bieden. Daarom nemen we individueel contact met hen op volgens de datum, tijd en wachttijdlijn via een persoonlijke e-mail. In de email wordt een specifiek wachtwoord gegeven zodat ze de exclusieve planten aangekocht kunnen worden.

Wacht niet langer via Instagram / Facebook-berichten en e-mailberichten.
Volg altijd de wachtlijst en vermijd zoveel mogelijk het verzenden van berichten via Instagram / e-mail, aangezien het voor ons erg lastig kunnen is om het overzicht te behouden, aangezien we een aantal e-mails per dag krijgen.

Bedankt voor je interesse in onze wachtlijst.

Groene groeten
Team Stekjesbrief

………………………………………………………………………………………………………………………….

Waitlist of Stekjesbrief

Are the cuttings, plants, pots, potsoil or the plant nutritions sold out? No worries. We have an extra option to add you on our waitlist for each items, which are sold out on our page.

How does the waitlist work?
We have an automated waitlist system, which will notify you via an email as soon as we receive the waitlist products and they are back on stock.

How can you subscribe yourself on the waitlist?
You can subscribe yourself by adding your email-id and the amount on the sold out productpage, you wish to be notified when the stock is back online.

Screenshot wachtlijst waitlist Stekjesbrief

Screenshot: waitlistform on the productpage

Why some articles required password?
Some of the most exclusive articles requires a password, because these articles have a long waiting time and hundreds of eagerly plantlovers on this waitlist.

Because of too many on waitinglist and because we want to supply all of our enthusiast plantslovers with equal chances. Therefore we contact them according to the date, time and waiting timeline individually via a personal email to provide them a specific password for them to shop these exclusive plants separately.

Avoid waiting via Instagram/Facebook messages and email messages
Always follow the waitinglist and please avoid sending messages via Instagram/email as these can be very tricky to keep an overview as we get quiet an amount of emails per dag.

Thank you for your interest in our waitinglist.

Green greetings
Team Stekjesbrief

Product Enquiry

Wachtlijst - Waitlist We informeren u wanneer het product op voorraad is. Laat hieronder een geldig e-mailadres achter.