Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

1.1. “Webshop”: verwijst naar de online winkel beheerd door Plantinterior, toegankelijk via www.stekjesbrief.nl.

1.2. “Klant”: verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten of diensten via de Webshop koopt.

1.3. “Overeenkomst”: verwijst naar de contractuele relatie tussen de Webshop en de Klant bij aankoop van producten of diensten.

1.4. “Producten”: verwijst naar goederen die te koop worden aangeboden in de Webshop.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Webshop en de Klant.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

3. Bestellingen

3.1. Door een bestelling te plaatsen, accepteert de Klant de Algemene Voorwaarden.

3.2. De Webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren bij vermoeden van misbruik, fraude, of technische problemen.

 

4. Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro (€) en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden via de beschikbare betaalmethoden op de Webshop.

4.3. De Webshop behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende bestellingen.

 

5. Levering

5.1. De Webshop streeft naar tijdige levering van producten, maar levertijden zijn slechts indicatief.

5.2. Vertragingen in levering geven de Klant geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 

6. Retourneren en Annuleren

6.1. De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de aankoop te annuleren zonder opgave van redenen. De Webshop mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

6.3 Kosten voor retournering zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

6.4. Digitale producten en gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van retournering.

6.5 Zodra het retourpakket door de Webshop is ontvangen, wordt het aankoopbedrag [en eventuele leveringskosten] uiterlijk binnen 7 dagen terug. 

6.6 Retouren dienen naar het volgende adres worden geretourneerd: Stekjesbrief, Wilgenroos 11, 2391 EV Hazerswoude-Dorp. 

 

7. Garantie

7.1. De Webshop garandeert dat producten voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen.

7.2. Klachten over gebreken dienen binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. De Webshop is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik van producten of onjuiste informatie verstrekt door de Klant.

8.2. De aansprakelijkheid van de Webshop is beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

 

9. Privacy en Gegevensbescherming

9.1. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van de Webshop, beschikbaar op de website.

 

10. Intellectueel Eigendom

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Webshop en de inhoud ervan blijven eigendom van de Webshop.

 

11. Geschillen

11.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Webshop.

 

12. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

Stekjesbrief

Handelend onder de naam/namen:

STEKJESBRIEF / PLANTINTERIOR

Vestigingsadres:

Wilgenroos 11
2391 EV Hazerswoude-Dorp

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.30 uur

Telefoonnummer 06-23345610

E-mailadres: info@stekjesbrief.nl

KvK-nummer: 77535952

Btw-nummer: NL003205088B44

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 24 augustus 2023. De Webshop behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Product Enquiry

Wachtlijst - Waitlist We informeren u wanneer het product op voorraad is. Laat hieronder een geldig e-mailadres achter.